Izolácia z celulózy

Izolácia v súlade s prírodou, ktorá sa vyrába z triedeného a čistého novinového papiera. Novinový papier je štiepený, zmiešaný s minerálnymi soľami a následne zomletý v mlyne. Táto hmota chráni pred hnilobou, spráchnivením, napádaním hmyzom či požiarom.

Celulóza je ideálnym zvukovým izolantom, ktorý sa môže použiť aj v nerovnomerných podkladoch. Využíva sa najmä na izoláciu stien, posledného poschodia ale aj na izoláciu strešných šikmín, ktorá sa vykonáva spravidla zvnútra. Izolácia je aplikovaná fúkaním pomocou špeciálneho stroja a vďaka svojej konzistencii sa dostane aj do najmenších škár a štrbín.

Výhody celulózovej izolácie

 • Výborné tepelno-izolačné vlastnosti
  Aj napriek vysokým teplotám v letných mesiacoch dochádza k prestupom tepla oveľa pomalšie ako pri iných izoláciách a tak budú izby chladné a príjemné.
 • Regulácia vlhkosti
  Celulózová izolácia je schopná bez straty izolačných hodnôt prijímať a zároveň rovnomerne vydávať vlhkosť, čím pôsobí regulačne na klímu v miestnosti.
 • Vysoká zvuková odolnosť
  V porovnávacích skúškach s bežnými izolačnými materiálmi boli namerané až o 7 dB lepšie zvukovo izolačné hodnoty.
 • Protipožiarne vlastnosti
  Po prevedení viacerých dôkladných testov bolo zistené, že celulózová izolácia nehorí – iba pri požiari zuhoľnatie na svojom povrchu.
 • Šetrenie životného prostredia
  Celulózová izolácia neznižuje len využívanie elektrickej energie je zároveň aj spotreba energie pri jej výrobe je značne nižšia oproti ostatným izolantom.