Konopno-hlinené zásypy podláh

Konopno–hlinený zásyp pozostáva z konopných drtí pokrytých hlinou. Samotné konopné pásy absorbujú zvuky aj pri nízkych frekvenciách. Tento zásyp kombinuje tepelnú izoláciu a zvukovú izoláciu medzi stropnými nosníkmi a vyšším podlažím. Uvoľnením zaťaženia medzi všetkými poschodiami dosiahneme akustické vlastnosti najvyššieho štandardu

Môžu sa použiť ako zvuková, tepelná a pochôdzna izolácia (vhodné pod suchý cementový poter a pod všetky druhy liatych poterov, pod OSB dosky a podobné montážne panely a tiež aj pod drevené podlahy) alebo ako zvuková, nepochôdzna izolácia (zásypy sú vhodné pod podlahové kúrenie, tiež ako vyrovnávacia vrstva zásypu alebo aj na izoláciu otvoreného podkrovia).